Update service - Hoe werkt het?

  • Tussen 19.00 uur en 21.00 uur geeft u uw opdracht aan ons door. U krijgt meteen te horen of het mogelijk is uw opdracht in de door u gestelde tijd uit te voeren.

  • Bij eenmalige projecten wordt direct een prijsafspraak gemaakt.

  • De service voorziet in het bijwerken van bestaande pagina's of maken van nieuwe pagina's op basis van een bestaand ontwerp. Deze zullen na 2 dagen en uiterlijk na 3 dagen, nadat u de opdracht heeft gegeven, op het Internet geplaatst worden of aan u toegezonden worden. Alu u bijvoorbeeld op maandagavond de opdracht geeft, staat de informatie op zijn vroegst vanaf woensdagavond op internet en uiterlijk donderdagavond. Bij eenmalige projecten kan op uw verzoek en tegen meerprijs deze tijd verkort worden. Waarschijnlijk heeft u dan de Last Minute Solution service nodig.

  • Bij een abonnement gelden de volgende regels:
    • Alleen bijwerken van bestaande pagina's en toevoegen van eenvoudige pagina's.
    • Recht op 4 updates per maand.
    • Informatie dient minstens 3 dagen van tevoren bij ons bekend te zijn.