Last Minute Services - Hoe werkt het?

  • Tussen 19.00 uur en 21.00 uur geeft u uw opdracht aan ons door. U krijgt meteen te horen of het mogelijk is uw opdracht in de door u gestelde tijd uit te voeren.

  • Voor internet:
    De service voorziet in het bijwerken van bestaande pagina's of maken van nieuwe pagina's op basis van een bestaand ontwerp. Deze zullen uiterlijk de avond volgend op de opdracht op het internet worden geplaatst. Op uw verzoek en tegen meerprijs kan deze tijd verkort worden.

    Voor MS-Excel:
    De service voorziet in bewerken van reeds ingevoerde informatie. Dit bewerken kan bijvoorbeeld het genereren van een aantal grafieken inhouden. Of het ontwikkelen van een macro, zodat u de volgende keer zelf snel uw informatie kunt verwerken.

  • Neemt u een abonnement, dan wordt voor het aangaan van het abonnement bepaalt welke activiteiten door LinQuality zullen worden verricht.